Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

 

Національна академія наук України
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
Міністерство культури і туризму України
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

IІ Національний конкурс публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

 

Національна експертна керамологічна рада
визнала переможцями IІ Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні такі праці 2005 року:

І номінація
«Краща монографія»

І місце

Монографія «Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ– ХХ століття)» [Опішне: Українське Народознавство, 2005. – 304 с.] молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Віктора Міщанина


II місце

Монографія «Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем» [Вінниця: Нова книга, 2005. – 208 с.] завідувача Відділу археології Національного заповідника «Давній Галич», кандидата історичних наук Тараса Ткачука та викладача кафедри філології Національного прикарпатського університету імені Василя Стефаника, кандидата філологічних наук Ярослава Мельника


ІІІ місце

Монографія «Знакові системи трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності (мальований посуд етапів ?ІІ-СІІ-?ІІ)» [Вінниця: Нова книга, 2005. – 418 с.] завідувача Відділу археології Національного заповідника «Давній Галич», кандидата історичних наук Тараса Ткачука

 

ІІ номінація
«Кращий альбом, каталог»

І місце

Петро Печорний: Альбом [К.: Видавничий центр «Софія-А», 2005. – Кн.2. – 112 с.]

 

ІІІ номінація
«Кращий збірник наукових праць»

І місце

Український керамологічний журнал [Опішне: Українське Народознавство, 2005. – №1-4. – 336 с.]

ІІ місце

Поливная керамика Средиземноморья и Причёрноморья Х–XVІІІ вв.: Сборник научных трудов [К.: ИД «Стилос», 2005. – Т. 1. – 511 с.: илл.]

 

ІV номінація
«Краща наукова стаття»

І місце

Стаття «Анатомія гончарського суперміфа України (мистецтвознавчі студії як антураж приватного авантюризму)» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.89-95] директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла

ІІ місце

Стаття «Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя: перші роки діяльності (1896–1902)» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.134-142] директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному», молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Людмили Овчаренко

ІІІ місце

Стаття «Спостереження над прізвищами гончарів Миргородського полку початку ХVІІІ ст. (за матеріалами переписної книги 1723 р.)» [Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2005. – Вип.14. – С.182-188] молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого викладача кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка Оксани Коваленко

 

V номінація
«Краща науково-популярна, публіцистична стаття»

І місце

Стаття «Розвиток українського гончарства в ХХ столітті» [Народне мистецтво. – 2005. – №1-2. – С.38-40] наукового співробітника Сектора народного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, кандидата мистецтвознавства Олени Клименко

ІІ місце

Стаття «Гончарська самозреченість роду» [Культура і життя. – 2005. – №28-29. – 27 липня. – С.3] заступника директора з наукової роботи Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара», кандидата історичних наук Ігоря Пошивайла

ІІІ місце

Стаття «Зелений полив'яний посуд в українській і балкано-слов'янській міфо-ритуальній традиції» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.131-133, 307-308] молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному Костянтина Рахна

 

VІ номінація
«Краща резонансна публікація»

І місце

Стаття «Анатомія гончарського суперміфа України (мистецтвознавчі студії як антураж приватного авантюризму)» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.89-95] директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук Олеся Пошивайла

ІІ місце

Стаття «Критичні нотатки на скрижалях святкового дня» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.264-266, 330-335] молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному Жанни Чечель

ІІІ місце

Стаття «Всеукраїнські молодіжні симпозіуми гончарного мистецтва: два протилежні погляди одного учасника» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.258-263] художника-кераміста, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, члена Національної спілки художників України Володимира Онищенка

 

VІІ номінація
«Краща публікація документальних матеріалів»

І місце

Стаття «Невідомі листи з кримінальної справи Якова Риженка» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.254-257] молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Віктора Міщанина


VІІІ номінація
«Краща публікація з окремими сюжетами
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні»

І місце

Книга «Миргородський мистецький словник (кінець XVII – початок ХХІ сторіччя): Персоналії» [Полтава, 2005. – 370 с.: іл.] мистецтвознавця, викладача Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доцента, заслуженого працівника культури України Віталія Ханка


ІІ місце

Книга «Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.» [Львів: Українські технології, 2005. – 528 с.: 742 іл.] декана факультету історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора Ростислава Шмагала


ІІІ місце

Книга «Курганы скифского Герроса IV в. до. н.э. (Бабина, Водяна и Соболева могилы) [К.: ИД «Стилос», 2005. – 600 с.: 24 табл., цв. илл.] археолога, доктора історичних наук Бориса Мозолевського, старшого наукового співробітника Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук Сергія Поліна

ІХ номінація
«Краща рецензія»

І місце

Рецензія «[Івашків Галина. Декор традиційної української кераміки XVIIІ – першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості)]» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.267-275] директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук Олеся Пошивайла


ІІ місце

Рецензія «Перше фундаментальне дослідження малих осередків українського гончарства // Міщанин Віктор. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ–ХХ століття)» [Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.4-11] директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідного наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук Олеся Пошивайла

ІІІ місце

Рецензія «[Кленина Е.Ю. (при участии В.В.Созник). Керамические сосуды ІІ–ІІІ вв. н.э. из усадьбы «Близнецы» (Хора Херсонеса Таврического). – Poznan, 2004. – 113 с., 31 рис., 7 табл.]» [Археологія. – 2005. – №4. – С.111-113] провідного наукового співробітника Відділу античної археології Інституту археології НАН України, доктора історичних наук Віталія Зубаря

 

Х номінація
«КерамҐАНДЖ-2005»

І місце

Стаття «Незатребувана спадщина» [Дзеркало тижня. – 2005. – №32. – 20 серпня. – С.22] завідувача Відділу інформаційної роботи Державної сільськогосподарської бібліотеки Валентина Мойсеєнка


ІІ місце

Стаття «Окрилення душі» [Літературна Україна. – 2005. – №50. – 22 грудня. – С.7] народного художника України, академіка Василя Бородая


ІІІ місце

Альбом «Олександр Ганжа (1905–1982): До 100-річчя від дня народження славетного українського гончаря» [К.: Народні джерела, 2005. – 28 с.: іл.], автор-упорядник – заслужений діяч мистецтв України Євген Шевченко

 

 

СПІВГОЛОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КЕРАМОЛОГІЧНОЇ РАДИ

Декан факультету теорії та історії мистецтва
Львівської національної академії мистецтв,
доктор мистецтвознавства,
професор РОСТИСЛАВ ШМАГАЛО
Професор кафедри кераміки
Львівської національної академії мистецтв,
доктор мистецтвознавства,
професор ОРЕСТ ГОЛУБЕЦЬ

 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz