Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Панасюк Галина, 18.10.1954 р.н.; завідувач Гончарської Книгозбірні України; член Українського керамічного товариства; один із укладачів національного наукового щорічника «Бібліографія українського гончарства».

[Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна,
тел./факс (+38 05353) 42416, e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net]
Пасічний Микола, 09.10.1974 р.н.; мистець.

[Вул.Р.Люксембург, 1, Полтава, 36000, тел. 564242]
Пашкевич Галина, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України, доктор біологічних наук, автор близько 120 наукових праць.

[Просп. Героїв Сталінграда, 12, Київ, 04210, тел. 4189193]
Пащенко Володимир, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, кандидат філософських наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, почесний професор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, заслужений працівник освіти України; голова Асоціації Антона Макаренка, полтавських відділень Українського фонду культури та Малої академії наук України.
Народився 14.08.1947 року (с.Дружба, Решетилівський район, Полтавська область). Освіта – Київський університет імені Тараса Шевченка (1969-1975). Працював учителем історії Фарбованської загальноосвітньої школи Яготинського району Київської області (1975-1982).
Асистент, старший викладач кафедри філософії, заступник декана філологічного, декан історичного факультетів, секретар парткому, проректор з навчальної роботи (1983-1987) Полтавського педінституту; завідувач відділу науки і навчальних закладів, заступник завідувача ідеологічного відділу Полтавського обкому партії (1987-1988); проректор з навчальної роботи (1988-1990), ректор (від 1990 року) Полтавського університету.
Досліджує історію і сучасність церкви в Україні, міжконфесійні взаємини, церкву і державу, філософію релігії, філософію історії. Сформував власну наукову школу, керує кількома дослідницькими проектами, готує понад 10 кандидатів і докторів наук.
Автор 275 наукових публікацій, із них 11 монографій: «Держава і православ’я в Україні: 20-30-ті роки
ХХ ст.» (1993), «Свобода совісті в Україні. Міфи і факти 20-30-х років» (1994), «Ніч минула, а день наближається...». Держава і православ’я в Україні. 20-ті роки» (1994), «Православ’я в Україні» (1995), «Православ’я в новітній історії України» (1997, 2001), «Греко-католики в Україні» (2002) та інші.
Головний редактор часописів: «Історична пам’ять», «Рідний край», «Філософські обрії», «Наукові записки Полтавського державного педагогічного університету»; усі вони входять до переліку видань ВАК України. Лауреат премії імені Панаса Мирного (2000), кавалер орденів Миколи Чудотворця (2001), «За патріотизм» (Українська православна церква, 2003), «За розвиток науки і освіти» (2004).
Педченко Світлана, 26.02.1969 р.н.; директор Колеґіуму мистецтв у Опішному; аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка; член-кореспондент відділу мистецької освіти Інституту психології і педагогіки професійної освіти Академії педагогічних наук України.

[Вул.Партизанська, 21, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел. (+38 05353) 42001, факс (+38 05353) 42416, e-mail: opishne@pi.net.ua]
Перець Олег, 09.01.1964 р.н.; викладач кафедри образотворчого
мистецтва Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

[Першотравневий просп., 24, Полтава, 36601, тел. 24558]

Петрякова Фаїна, 20.09.1934-05.06.2002; доктор мистецтвознавства, професор;
автор численних наукових праць з проб¬лем українського художнього скла та фарфору, у тому числі монографій: «Українське гутне скло» (1974), «Сучасне українське художнє скло» (1980), «Украинский художественный фарфор (Конец XVIII-начало ХХ ст.) » (1985).


Пивоваров Сергій, 16.12.1960 р.н.; кандидат історичних наук, докторант (з 01.12.2003) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; заступник декана історичного факультету з наукової роботи, доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; директор Буковинського центру археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; напрямки наукової діяльності: історія, археологія, нумізматика Буковини в античний та середньовічний час; автор близько 100 наукових публікацій, у тому числі монографій: «Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра» (2001), «Нумізматичні пам‘ятки Буковини» (2002); нині досліджує тему: «Історичний розвиток населення Буковини в добу середньовіччя».

[Вул.Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна, тел.(+38 03722) 22175, 24128, 24900]
Попельницька Олена, 07.01.1965 р.н.; молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України; старший науковий співробітник Національного музею історії України; кандидат історичних наук; автор 15 наукових праць; досліджує середньовічну історію України, зокрема міську матеріальну культуру; нині працює над темою «Київ у ХVІІ-ХVІІІ століттях Писемні та археологічні джерела».

[Вул.Володимирська, 2, Київ, 01025, Україна, тел. (+38 044) 2294384, e-mail: lenac@ukrsat.com]
Пошивайло Ігор, 28.06.1967 р.н.; заступник директора з наукової роботи Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара»; кандидат історичних наук; член Національної спілки майстрів народного мистецтва України; член Державної експертної художньої комісії Міністерства культури і мистецтв України; член редколегії та керівник представництва «Українського керамологічного журналу» в Києві; досліджує семіотичні аспекти традиційної народної культури, зокрема міфопоетику й етнопсихологію образотворення, етнологію світового гончарства, символізм української народної орнаментики, проблеми збереження й примноження традиційної культурної спадщини; автор наукових праць з проблем гончарства як поліфункціональної системи культурних знаків, традиційної народної культури, у тому числі монографії «Феноменологія гончарства: семіотико­етнологічні аспекти» (2000) [книга стала лауреатом VІІ Форуму видавців у Львові (2000), визнана Журі ІІ Національного симпозіуму гончарства «Опішне­2001» кращою публікацією в Україні з проблем гончарства за 2000­й рік].

[Вул.Івана Мазепи, 29, Київ, 01001, Україна, тел./факс (+38 044) 5739268,
e-mail: honchar_centre@uninet.kiev.ua]
Пошивайло Олесь, 06.11.1958 р.н.; директор Інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; голова Правління Українського керамічного товариства; депутат Полтавської обласної ради; доктор історичних наук; заслужений діяч науки і техніки України; автор численних наукових праць з проблем українського гончарства, у тому числі монографій: «З досвіду роботи по підтримці й розвитку гончарства Опішні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть» (1989), «Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть і відображення в ньому основних духовних настанов української народної свідомості» (1991), «Етнографія українського гончарства (Лівобережна Україна)» (1993), «Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)» (1993), «Опішне — гончарська столиця України» (2000), «Гончарська столиця України: по-українськи «Опішне», а не «Опішня»» (2000), «Гончарська столиця України: Видавництво «Українське Народознавство» (2000); головний редактор «Українського керамологічного журналу», національних наукових щорічників «Українська керамологія» та «Бібліографія українського гончарства»; організатор Національних симпозіумів гончарства в Опішному (1989, 1997¬2001), Всеукраїнських гончарських фестивалів (Опішне, 2000¬2001), Національних конкурсів художньої кераміки (Опішне, 2000-2001), Всеукраїнських наукових конференцій з проблем гончарства (1989, 1997-2001), співорганізатор Слов’янського симпозіуму кераміки ’2001; учасник Міжнародного симпозіуму кераміки в Осло (Норвегія, 1990), Міжнародного фестивалю європейської кераміки (Великобританія, 1992), Міжнародного фестивалю гончарів у Скопині (Російська Федерація, 2002); стипендіат Українського фонду культури (1988-1989), срібна медаль ВДНГ СРСР за внесок у справу дослідження та популяризації надбань українського гончарства (1990), дипломант ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (1985), лауреат Всеукраїнської літературно­мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького (1995), лауреат Фонду міжнародних премій; лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» (2001); медаль «За вагомий внесок у розвиток музейної справи та охорони культурної спадщини» (2004).

[Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс (+38 05353) 42175, 42416, e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net; pishne_museum@poltava.ukrtel.net]
Пошивайло Світлана, 19.07.1971 р.н.; провідний науковий співробітник Відділу фондів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; автор науково-популярних статей з проблем українського гончарства.

[Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, тел. 94553]
Пошивайло­Таулер Наталя, 21.02.1973 р.н.; економіст, культуролог; директор туристичної компанії «Beyond Tours»; автор радіопередач про українську історію та культуру, культурологічних громадських акцій у Новій Зеландії; керівник представництва «Українського керамологічного журналу» в країнах Австралії та Океанії.

[Po Box 105­947, Auckland City, Auckland, New Zealand; fax (+64 21) 218 7078, e­mail: nataliyap@paradise.net.nz]
Прошкин Олег, 07.06.1960 р.н.; завідувач відділу археології Калузького державного об’єднаного краєзнавчого музею; кандидат історичних наук; досліджує історію освоєння Верхньоокського басейну в давньоруський час; автор публікацій у періодичних виданнях та збірниках наукових праць.

[Ул.Пушкина, 14, Калуга, 248600, Россия, тел.(+7 0842) 742012, факс (+7 0842) 721618,
e-mail: kmusey@kaluga.ru]
Пругло Світлана, 25.08.1982 р.н.; редактор Національного музею­заповідника українського гончарства в Опішному; автор публіцистичних статей про гончарство в періодиці.

[Вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна, тел./факс (+38 05353) 42416, e-mail: opishne_museum@poltava.ukrtel.net]

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz