Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English
Постановою Президії
Вищої атестаційної
комісії України
від 14.11.2001 року
№2-05/9 «Український керамологічний журнал» внесено
до «Переліку №9
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися резуль тати
дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук»
зі спеціальностей
«історичні науки»
та «мистецтвознавство»

 

Про щорічний національний
конкурс публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки
...
/весь текст/
Визначено переможців
III Національного
конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки
...
/весь текст/

 

Мистецька
крамниця
пропонує:

 

Олесь Пошивайло.
«Українська
академічна
керамологія
XXI сторіччя»

Олесь Пошивайло. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА КЕРАМОЛОГІЯ XXI СТОРІЧЧЯ

Епохальне
керамологічне
трикнижжя
«ГОНЧАРНИЙ
ЗДВИГ
ДОНБАСУ»


Національний науковий журнал
Інституту керамології —
відділення Інституту народознавства
Національної академії наук України

та Національного музею-заповідника
українського гончарства в Опішному

ЗАСНОВНИКИ:
Інститут народознавства
Національної академії наук України,
Національний музей-заповідник
українського гончарства в Опішному


Виходить щоквартально
(лютий, травень, серпень, листопад)
з серпня 2001 року


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Партизанська, 102, Опішне,
Полтавщина, 38164, Україна
Тел.(+38 05353) 42175, 42416, 42415
Факс (+38 05353) 42416
E­mail: ceramology_inst@
poltava.ukrtel.net


СЛУЖБА РЕАЛІЗАЦІЇ:

тел./факс (+38 05353) 42416

Свідоцтво про реєстрацію
КВ 5425 від 30.08.2001

 

 

РЕДАКЦІЯ:

Науковий редактор Олесь Пошивайло
Літературні редактори
Олесь Пошивайло, Людмила Гусар

Перекладач і редактор текстів
англійською мовою
Костянтин Рахно

Коректори
Олесь Пошивайло, Людмила Гусар

Комп’ютерний набір
Юлія Панасюк
, Олена Чуб
Художній редактор, дизайн та макет
Юрко Пошивайло

Директор випусків Вікторія Спільник
Член-кореспондент
Володимир Онищенко (Київ)

 

 


Автори статей відповідають
за повноту висвітлення порушених питань,
достовірність наведених фактів
та їх автентичність, правильне цитування,
посилання на джерела, написання власних
імен, географічних назв, атрибутування
пам’яток гончарства тощо
Статті, підписані авторами, відображають
їхні власні погляди, а не погляди головного
редактора, членів редколегії чи редакції журналу.

Права видавництва Національного
музею­заповідника українського гончарства
в Опішному «Українське Народознавство»
поширюються на всі країни.
Перевидання, репродукції, відтворення,
виконання за допомогою розмножувальної,
аудіовізуальної техніки чи будь-якими іншими
засобами, а також приватні копії можуть бути
виконані лише з дозволу Національного
музею-заповідника українського
гончарства в Опішному

Головний редактор
Олесь Пошивайло, доктор історичних наукРЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

ВІДДІЛ АРХЕОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ, ЕТНОГРАФІЇ ГОНЧАРСТВА

Олександр Бобринський, доктор історичних наук (Москва)
Валентина Борисенко, доктор історичних наук (Київ)

Іван Курас, доктор історичних наук, академік НАН України (Київ)
Степан Макарчук, доктор історичних наук (Львів)
Вячеслав Мурзін, доктор історичних наук (Київ)
Всеволод Наулко, доктор історичних наук,
член­кореспондент
НАН України (Київ)
Степан Павлюк, доктор історичних наук,
член­кореспондент
НАН України (Львів)
Володимир Пащенко, доктор історичних наук,
академік
АПН України (Полтава)
Ігор Пошивайло, кандидат історичних наук (Київ)
Ганна Скрипник, доктор історичних наук,
член-кореспондент
НАН України (Київ)
Петро Толочко, доктор історичних наук, академік НАН
    України (Київ)
ВІДДІЛ МИСТЕЦТВА КЕРАМІКИ

Орест Голубець, доктор мистецтвознавства (Львів)
Олена Клименко, кандидат мистецтвознавства (Київ)
Юрій Лащук, доктор мистецтвознавства (Львів)
Володимир Овсійчук, доктор мистецтвознавства,
    член-кореспондент Академії мистецтв України (Львів)
Фаїна Петрякова, доктор мистецтвознавства (Львів)
Михайло Селівачов, доктор мистецтвознавства (Київ)
Леонід Сморж, доктор філософських наук (Київ)
Михайло Станкевич, доктор мистецтвознавства,
    член-кореспондент Академії мистецтв України (Львів)
Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства,
    доктор філософських наук, доктор богословських наук (Київ)
Олександр Федорук, доктор мистецтвознавства, академік
    Академії мистецтв України (Київ)
Ростислав Шмагало, кандидат мистецтвознавства (Львів)

ВІДДІЛ ГОНЧАРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Павло Гриценко, доктор філологічних наук (Київ)
Йосип Дзендзелівський, доктор філологічних наук (Ужгород)
Іван Дзюба, академік НАН України (Київ)
Роман Кирчів, доктор філологічних наук (Львів)
Ніна Левун, кандидат філологічних наук (Дніпропетровськ)
Михайло Наєнко, доктор філологічних наук (Київ)
Любов Спанатій, кандидат філологічних наук (Миколаїв)
Микола Степаненко, кандидат філологічних наук (Полтава)
Михайло Худаш, доктор філологічних наук (Львів)

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ КЕРАМІКИ

Микола Гивлюд, доктор технічних наук (Львів)
Віктор Голеус, доктор технічних наук (Дніпропетровськ)
Олексій Крупа, доктор технічних наук (Київ)
Ігор Нємец, доктор технічних наук (Бєлгород)
Михайло Рищенко, доктор технічних наук (Харків)
Галина Семченко, доктор технічних наук (Харків)
Валентин Свідерський, доктор технічних наук (Київ)


Відповідальний секретар Людмила Овчаренко

 


Видавництво «Українське Народознавство»
Національного музею-заповідника
українського гончарства в Опішному:

Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна,
тел. (+38 05353) 42175, 42416; факс (+38 05353) 42416;
e­mail:
opishne_museum@poltava.ukrtel.net

© Інститут керамології —
відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz